Anteny zainstalowane w Zawieprzycach przez kolegów SP8MMZ, SP8UFT i SP8QET

"The Kopacz Family"

Ogólny widok (zdjęcie archiwalne)

Plątanina antenowa (zdjęcie archiwalne)

Anteny przydomowe (kierunek Lublin)

To były anteny! 4 x 14-eleYagi na 2m - 4 x 21-ele Yagi na 70cm

(planowane ponowne zainstalowanie)

10 elementów Yagi na 6m, a nad nią mała 9-ele Yagi na 2m (obecnie 14-ele)

KLM na KF (widać tylko 4 elementy z 6-ciu)

strona2