Tomek SP8UFT przy Yaesu FT 767 GX - manipulator do el-key w pogotowiu

Operatorzy SP8KAF na wyprawie do Zawieprzyc - SP8IAU, SP8MMW, SP8MMZ