Anteny u krótkofalowców z naszego Oddziału:

1. Anteny w Zawieprzycach. 

2. Anteny w Kunowie.