Proste anteny:

1. Dipol.

2. Dipol zasilany z jednego końca.

3. GP (Ground Plane).

4. Long Wire.