Skrzynki antenowe, reflektometry i inne.

1. Skrzynka antenowa.

2. Budowa reflektometru.

3. Skrzynka antenowa wg SP6SYV.

4. Skrzynka antenowa do anteny long wire

5. Dopasowanie dipola 70 W do kabla 50 W.

6. Dopasowanie dipola petlowego 300 W do kabla 50 W. (petla pó³falowa).