BAND PLAN KF 1 REGIONU IARU

Pasmo 1,8 MHz:
1810 - 1838        cw
1838 - 1840        emisje cyfrowe z wyjątkiem packet, cw
1840 - 1842        emisje cyfrowe z wyjątkiem packet, fonia, cw
1842 - 2000        fonia, cw
Pasmo 3,5 MHz:
3500 - 3510        łączności międzykontynentalne cw dx
3500 - 3560        cw, segment cw zalecany dla zawodów
3560 - 3580        cw
3580 - 3590        emisje cyfrowe, cw
3590 - 3600        emisje cyfrowe (zalecany packet), cw
3600 - 3620        fonia, emisje cyfrowe, cw
3600 - 3650        fonia, segment foniczny zalecany dla zawodów, cw
3650 - 3775        fonia, cw
3700 - 3800        fonia, segment foniczny zalecany dla zawodów, cw
3730 - 3740        SSTV & FAX, fonia, cw
3775 - 3800        łączności międzykontynentalne fonia dx
Pasmo 7 MHz:
7000 - 7035        cw
7035 - 7040        emisje cyfrowe z wyjątkiem packet (*), SSTV & FAX, cw
7040 - 7045        emisje cyfrowe z wyjątkiem packet (*), SSTV & FAX, fonia, cw
7045 - 7100        fonia, cw
Pasmo 10 MHz:
10100 - 10140        cw (*)
10140 - 10150        emisje cyfrowe z wyjątkiem packet, cw
Pasmo 14 MHz:
14000 - 14070        cw
14000 - 14060        cw, segment cw zalecany dla zawodów
14070 - 14089        emisje cyfrowe, cw
14089 - 14099        emisje cyfrowe (zalecany packet nie automatyczny), cw
14099 - 14101        beacony (IBP)
14101 - 14112        emisje cyfrowe (zalecany &bdquostore-and-forward&rdquo), fonia, cw
14112 - 14125        fonia, cw
14125 - 14300        fonia, segment foniczny zalecany dla zawodów, cw
14230                     częstotliwość wywoławcza SSTV & FAX
14300 - 14350        fonia, cw
(*) - patrz uwagi
Pasmo 18 MHz:
18068 - 18100        cw
18100 - 18109        emisje cyfrowe, cw
18109 - 18111        beacony (IBP)
18111 - 18168        fonia, cw
Pasmo 21 MHz:
21000 - 21080        cw
21080 - 21100        emisje cyfrowe, cw
21100 - 21120        emisje cyfrowe (zalecany packet), cw
21120 - 21149        cw
21149 - 21151        beacony (IBP)
21151 - 21450        fonia, cw
21340                     częstotliwość wywoławcza SSTV & FAX
Pasmo 24 MHz:
24890 - 24920        cw
24920 - 24929        emisje cyfrowe, cw
24929 - 24931        beacony (IBP)
24931 - 24990         fonia, cw
Pasmo 28 MHz:
28000 - 28050        cw
28050 - 28120        emisje cyfrowe, cw
28120 - 28150        emisje cyfrowe (zalecany packet), cw
28150 - 28190        cw
28190 - 28199        beacony z regionalnym podziałem czasowym (IBP)
28199 - 28201        beacony z ogólnoświatowym podziałem czasowym (IBP
28201 - 28225        beacony z pracą ciągłą (IBP)
28225 - 29200        fonia, cw
28680                     częstotliwość wywoławcza SSTV & FAX
29200 - 29300        emisje cyfrowe (packet NBFM), fonia, cw
29300 - 29510        pasmo satelitarne kosmos-Ziemia
29510 - 29700        fonia, cw

Na wszystkich pasmach w segmentach fonicznych dozwolona jest praca emisją A3A (AM)

WYJAŚNIENIA:

Wyrażenie &bdquoemisje cyfrowe (zalecany packet)&rdquo oznacza zalecane obszary aktywności dla operatorów packet radio.

Gdy w danym segmencie podano kilka rodzajów emisji, pierwszeństwo ma pierwszy rodzaj. Należy jednak stosować zasadę pracy bez wzajemnych zakłóceń (NIB - Non-interference Basis), zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym.

Emisje podane w nawiasach ( ) oznaczają &bdquozalecany obszar aktywności&rdquo.

 UWAGI:

Określenie RTTY zostaje zastąpione przez określenie EMISJE CYFROWE (DIGIMODE). Wyrażenie to obejmuje wszystkie rodzaje tej postaci transmisji (RTTY, Packet Radio itp.)

Określenie &bdquofonia&rdquo obejmuje wszystkie rodzaje tej postaci transmisji. W pasmach KF poniżej 10 MHz używa się dolnej wstęgi (LSB), powyżej 10 MHz górnej wstęgi (USB).

Pasmo 1,8 MHz:
Stowarzyszenia mające aktualne przeznaczenia SSB poniżej 1840 kHz mogą je kontynuować. Jednakże zaleca się im podjęcie wszelkich możliwych kroków w stosunku do swych Administracji, w kierunku ustalenia segmentu fonicznego zgodnie z band-planem Regionu 1 IARU.
Segment 1907,5 - 1912,5 kHz (japoński okno dx-owe) powinno być nie zajmowane przez nadawania stacji 1 Regionu. Należy tu stosować technikę pracy z przesunięciem częstotliwości (split).

Pasmo 3,5 MHz:
Praca międzykontynentalna ma pierwszeństwo w segmentach 3500 - 3510- kHz i 3775 - 3800 kHz.
Stowarzyszenia członkowskie powinny postulować swym administracjom, aby nie przeznaczały dla służb innych niż amatorska segmentów przeznaczonych przez IARU dla łączności międzykontynentalnej dalekiego zasięgu (DX) tj. 3500 - 3510 kHz i 3775 - 3800 kHz.

Segmenty zalecane dla zawodów:
Jeśli w zawodach nie przewidziano łączności dx-owych, segmenty zalecane dla zawodów nie powinny obejmować 3500 - 3510 kHz i 3775 - 3800 kHz. Stowarzyszenia członkowskie mogą ustalać inne (węższe) segmenty dla zawodów (w ramach ogólnych granic). Zalecenie to nie dotyczy stacji z emisjami cyfrowymi.
Zawody nie mogą być organizowane w pasmach 10, 18 i 24 MHz.

Pasmo 7 MHz:
W pasmie 7 MHz nie należy używać Packet Radio.
Segment 7035 - 7045 kHz może być używany dla komunikacji &bdquostore-and-forward&rdquo w strefie Afryki na południe od Równika w czasie lokalnych godzin dziennych. Jednakże nie zaleca się stosowania emisji bardziej efektywnych niż packet radio z protokołem AX.25.

Pasmo 10 MHz:
W paśmie 10 MHz nie należy używać Packet Radio.
Zaleca się nie używanie w paśmie 10 MHz stacji bezobsługowych z emisjami cyfrowymi.

Dopuszcza się użycie SSB w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa życia i mienia i wyłącznie przez stacje uczestniczące w akcji ratunkowej.
Segment 10120 - 10140 kHz może być używany dla nadawań SSB w strefie Afryki na południe od Równika w czasie lokalnych godzin dziennych.
W paśmie 10 MHz nie należy nadawać komunikatów i biuletynów jakimkolwiek rodzajem emisji.

Pasmo 14 MHz:
Segment 14089 - 14099 kHz może być używany dla nie-automatycznych nadawań cyfrowych. Segment 14101 - 14112 kHz może być używany dla transmisji typu &bdquostore-and-forward&rdquo. Jednakże nie zaleca się stosowania emisji bardziej efektywnych niż packet radio z protokołem AX.25.

SSTV/FAX:
Częstotliwości 14230, 21340 i 28680 kHz powinny być używane jako częstotliwości wywoławcze dla operatorów SSTV i FAX. Jednakże po nawiązaniu łączności należy przejść na inną wolną częstotliwość w obrębie segmentu fonicznego.

Częstotliwości do pracy satelitarnej:
Stowarzyszenia członkowskie powinny zalecić operatorom FM (i innym) aby nie nadawali w segmencie 29300 - 29510 kHz w celu uniknięcia zakłóceń dla satelitarnej łączności amatorskiej w kierunku kosmos-Ziemia.
 
Bezobsługowe stacje nadawcze:
Stowarzyszenia członkowskie IARU powinny ograniczyć pracę takich stacji w pasmach KF. Zaleca się, aby stacje bezobsługowe w pasmach KF były uruchamiane wyłącznie pod nadzorem operatora, z wyjątkiem zatwierdzonych przez IARU radiolatarni i specjalnie upoważnionych stacji eksperymentalnych. Zaleca się tu stosowanie emisji bardziej efektywnych niż packet radio z protokołem AX.25.

Częstotliwości nadawania:
Podane w Band-Planie częstotliwości należy rozumieć jako &bdquoczęstotliwości nadawania&rdquo (zajmowane przez emitowane pasmo), a nie częstotliwości wytłumionej fali nośnej.

Eksperymentowanie z Packet Radio NBFM w paśmie 28 MHz:
Należy używać częstotliwości co 10 kHz od 29210 kHz do 29290 kHz włącznie. Należy stosować dewiację +/- 2,5 kHz przy maksymalnej częstotliwości modulującej 2,5 kHz.


Stowarzyszenia członkowskie są proszone o zalecenie swym członkom przestrzegania niniejszego Band-Planu.