Bandplan UKF wg. IARU

Na podstawie dokumentu końcowego konferencji IARU (San Marino 2002)
Doc.02/SM/C4.3 rev 2 i in. obowiązujący od 01.01.2004 - [ w opracowaniu ]
 
 
6m/50MHz 70MHz 2m/144MHz 70cm/430MHz 70cm/430MHz w SP
1240MHz 2300MHz 5650MHz 10GHz 24GHz
47GHz 76GHz 122GHz 134GHz Bandplan KF >>

Pasmo 6 m / 50 - 52 MHz

 (San Marino 2002)


      Wszystkie emisje        CW        Fonia + CW        Emisje cyfrowe + CW        Radiolatarnie, przemienniki 

Maks. szer.
pasma [-6dB]
Emisja Przeznaczenie

500 Hz
CW
(a)
50,000 - 50,080 Radiolatarnie
50,090 Środek aktywności CW

2700 Hz
Wszystkie
emisje
wąskopasm.
SSB
MGM
(c)
50,100 - 50,130 CW międzykont. / SSB
50,110 Wywołanie DX (c)
50,150 Środek aktywności SSB
50,185 Środek aktywności crossband
50,200 Środek aktywności MS
50,250 Środek aktywności PSK31
50,255 JT44
50,260 - 50,280 FSK441
50,270 Wywołanie FSK441

12 kHz
Wszystkie
emisje
50,510 SSTV (FSK)
50,550 FAX Częst. robocza
50,600 RTTY (FSK)
50,620 - 50,750 Emisje cyfrowe
51,210 - 51,390 Wejścia kanałów przemienników
odstęp 20 kHz (e)
51,410 - 51,590 FM
51,510 Wywołanie FM
51,810 - 51,990 Wyjścia kanałów przemienników
odstęp 20 kHz (e)

Pasmo 70 - 70,5 MHz

(San Marino 2002)


      Wszystkie emisje        Fonia + CW        Emisje cyfrowe        Radiolatarnie, przemienniki 

Częstotliwość
[MHz]
Modulacja Przeznaczenie
70,000
70,050
Radiolatarnie 70,030 Radiolatarnie osobiste
70,050


70,250
CW, SSB 70,150 Wywoławcza MS
70,185 Centrum aktywności crossband
70,200 Wywoławcza telegrafia, SSB
70,250
70,294
Wszystkie emisje 70,260 Wywoławcza AM/FM
70,294

70,500
Kanały NBFM,
odstęp 12,5 kHz
70,3000 RTTY/FAX
70,3125 Packet Radio
70,3250
.
.
Packet Radio
70,4500 Wywoławcza FM
70,4625  
70,4750  
70,4875 Packet Radio


Pasmo 2 m / 144 - 146 MHz

(San Marino 2002)


      Wszystkie emisje        CW        Fonia + CW        Emisje cyfrowe + CW        Radiolatarnie, przemienniki 

Częstotliwość
[MHz]
Maks. szer.
pasma [-6dB]
Emisja Przeznaczenie
144,000 - 144,035 500 Hz CW (a) Tylko EME
144,035 - 144,135
500 Hz
CW (a) 144,050 Wywołanie CW
144,100 Losowa MS (m)
144,135 - 144,150
500 Hz
CW, MGM 144,138 Centrum aktywności PSK31
144,140 - 144,150 Telegrafia FAI i EME)
144,150 - 144,165 2700 Hz CW
SSB, MGM)
144,150 - 144,160 Centrum aktywności
SSB, FAI i EME
144,165 - 144,360 2700 Hz CW, SSB 144,195 - 144,205 Losowa MS SSB (m)
144,300 Wywołanie SSB)
144,360 - 144,400 2700 Hz CW, SSB
MGM
144,370 Losowe wywołanie
FSK441
144,400 - 144,490 500 Hz Radiolatarnie 144,490 Sarex uplink
144,490 - 144,500       Pasmo ochronne
144,500 - 144,800 20 kHz Wszystkie
emisje
(f)
144,500 Wywołanie SSTV
144,525 Odpowied� SSB na ATV
144,600 Wywołanie RTTY (n)
144,630 - 144,660 Transpondery liniowe wyjścia
144,660 - 144,690 Transpondery liniowe wejścia
144,700 Wywołanie FAX
144,750 Wywołanie ATV
144,800 - 144,990 12,5 kHz MGM (h) 144,800 APRS
144,990 - 145,187.5 12,5 kHz FM Wejścia przemienników NBFM (c)
145,200 - 145,593.5 12,5 kHz FM 145,300 Lokalne RTTY
145,500 Wywołanie mobile
145,594 - 145,7935 12,5 kHz FM Wyjścia przemienników NBFM (c, d)
145,793.5 - 145,806 12,5 kHz FM Komunikacja satelitarna (p)
145,806 - 146,000 12 kHz Wszystkie
emisje
(e)
Komunikacja satelitarna


Pasmo 70 cm / 430 - 440 MHz

(San Marino 2002, ważny od 1.01.2004)


      Wszystkie emisje        CW        Fonia + CW        Emisje cyfrowe + fonia        Radiolatarnie, przemienniki 

Band plan IARU Region 1 Sposób wykorzystania (usage)
430,000

431,981
SUB-REGIONALNY
(planowanie krajowe)
(d)
430,025 - 430,375 Kanały wyj. przemienników NBFM (F/PA/ON),
odstęp 12,5 kHz, przesunięcie 1,6MHz (f)
430,400 - 430,575 Kanały łączy cyfrowych (g), (j)
430,600 - 430,925 Kanały przemienników
komunikacji cyfrowej (g), (j), (l)
430,925 - 431,025 Kanały wielomodalne (j), (k), (l)
431,050 - 431.825 Kanały wej. przemienników (HB/DL/OE),
odstęp 25 kHz, przesunięcie 7,6 MHz (f)
431,625 - 431,975 Kanały wej. przemienników (F/PA/ON),
odstęp 12,5 kHz, przesunięcie 1,6 MHz (f)
432,000432,100
CW (a) 432,000 - 432,025 EME
432,050 Centrum aktywności telegraficznej
432,088 Centrum aktywności PSK31
432,100432,399
SSB, CW 432,200 Centrum aktywności SSB
432,350 Centrum aktywności odpowiedzi z mikrofal
432,370 Wywoławcza losowa FSK441
432,400
432,490
Radiolatarnie
(b)
 
432,500
432,994
Wszystkie
emisje
432,500 Wąskopasmowa SSTV
432,500 - 432,600 Transponedry liniowe wejście (e)
432,600 RTTY (AFSK/PSK)
432,700 FAX (AFSK)
432.600 - 432.800 Transponedry liniowe wyjście (e)
432,994

433,381
FM Standardowe w Regionie 1 ejścia
przemienników, odstęp 25 kHz, przesunięcie
1,6 MHz (częstotliwości kanałów 433,000 - 433,375)
W UK kanały dla wyjść przemienników
433.394


433,581
NBFM 433.400 SSTV (FM/AFSK)
433,500 Wywoławcza NBFM (mobil) kanały simplex
odstęp 25 kHz (Częstotliwości kanałów
433.400 - 433,575 MHz)
433,600
434,000
Wszystkie
emisje
433,600 RTTY (AFSK/FM)
433,625 - 433,775 Kanały komunikacji cyfrowej (g), (h), (i)
433,700 Kanał FAX (FM/AFSK)
434,000 Częstotliwość środkowa dla
eksperymentów cyfrowych (m)
434,000
434,594
ATV (c) 434.450 - 434.575 Kanały komunikacji cyfrowej
(z wyjątkiem!! (i)
434,594


434,981
ATV (c) i FM Wyjścia przemienników (system Region 1)
odstęp 25 kHz, przesunięcie 1,6 MHz
(częstotliwości kanałów 434,600 - 434,975 MHz)
W UK kanały wejść przemienników
435,000
438,000
ATV (c) i Służba satelitarna  
438,000440,000
ATV (c)
i Subregionalny
(planowanie krajowe) (d)
438,025 - 438,175 Kanały komunikacji cyfrowej (g)
438,200 - 438,525 Kanały przemienników
komunikacji cyfrowej (g), (j), (l)
438,550 - 438,625 Wielo-modalne (j0), (k), (l)
438,650 - 439,425 Kanały wyj. przemienników (HB/DL/OE)
odstęp 25 kHz, przesunięcie 7,6 MHz (f)
439,800 - 439,975 Kanały łączy komunikacji cyfrowej (g), (j)
439,9875 Centrum POCSAG


Pasmo 70 cm / 430 - 440 MHz


(obowiązujący w SP wg. www.pk-ukf.ampr.pl)


      Wszystkie emisje        CW        Fonia        Emisje cyfrowe        Radiolatarnie, przemienniki 

Band plan IARU Region 1 Sposób wykorzystania (usage)
430.000

430.400
FM 430.0125 - 430.387 Kanały wyj. przemienników NBFM U001 - U031
odstęp 12,5 kHz, przesunięcie 1,6MHz (f)
430.400 - 430.9375 Emisje cyfrowe
430.400
430.550
Emisje cyfrowe Linki transmisji cyfrowych
430.600
430.925
Emisje cyfrowe Packet Radio dupleks, kan. wej. digipeaterów PR52 - PR65
430.9375
431.03750
Wszystkie
emisje
430.950 - 431.025 Kan. wej. multi-mode R66 - R69
431.0375
431.9875
NBFM 431.050 - 431.825 Kan. wej. przem. (HB,DL,OE) U084 - U146
431.60125 - 431.9875 Kan. wyj. przem. (F) U129 - U159
432.000
432.150
CW 432.000 - 432.025 EME
432.050 Środek aktywności telegrafi
432.150

432.800
SSB 432.200 Środek aktywności SSB
432.350 Środek kanałów rozmównych
łączności mikrofalowych
432.500 SSTV wąskopasmowa
432.600 RTTY FSK/PSK
432.700 FAX (FSK)
432.750 FSK PSK cyfrowa
432.150 - 432.600 Wejścia przem. liniowych
432.600 - 432.800 Wyjścia przem. liniowych
432.800
432.990
Radiolatarnie
432.990


435.000
NBFM 433.000 - 433.3875 Kan wej. przem. (R1 IARU) U240 - U271
433.400 - 434.5875 Kan. simplex U272 - U367
434.600 - 434.9875 Kan. wyj. przem (R1 IARU) RU368 - RU399
435.000
438.000
Łączność satelitarna
438.000
438.050
Segment ochronny
438.050
438.5375
Emisje cyfrowe 438.200 - 438.525 Packet Radio dupleks, kan. wyj. PR52 - PR 65
438.550
438.625
Kan. wyj. multimode, R66 - R69
438.6375
439.4375
NBFM 438.650 - 439.425 Kan. wyj. przem. (HB,DL,OE) RU692 - RU754
439.43125 - 439.800 Segment ochronny
439.800
440.000
Linki transmisji cyfrowych

Pasmo 1240 - 1300 MHz


      Wszystkie emisje        Fonia + CW        Emisje cyfrowe        Radiolatarnie, przemienniki 

Band plan IARU Region 1 Sposób wykorzystania (usage)
1240,0001243,250
Wszystkie
emisje
1240,000 - 1241,000 Komunikacja cyfrowa
1242,025 - 1242,250 Wyjście przemiennika, kanały RS1-RS10
1242,250 - 1242,700 Wyjście przemiennika, kanały RS11-RS28
1242,725 - 1243,250 Packet radio dupleks, kanały RS29-RS50
1243,250
1260,000
ATV 1258,150 - 1259,350 Wyjście przemiennika, kanały R20-R68
1260,000
1270,000
Służba satelitarna  
1270,000
1272,000
Wszystkie
emisje
1270,025 - 1270,700 Wejście przemiennika, kanały RS1-RS28
1270,725 - 1271,250 Packet radio dupleks, kanały RS29-RS50
1272,000
1290,994
ATV  
1290,994


1291,481
Wejście przemiennika NBFM
odstęp 25 kHz,
kan. RM0 (1291,000)
- RM19 (1291,475)
 
1291,494
1296,000
Wszystkie
emisje
1293,150 - 1294,350 Wejście przemiennika kanały R20-R68
1296,000
1296,150
CW (a) 1296,000 - 1296,025 EME
1296,138 Centrum aktywności PSK31
1296,150


1296,800
CW, SSB 1296,200 Centrum aktywności wąskopasmowej
1296,400 - 1296,600 Wejście transpondera liniowego
1296,500 SSTV
1296,600 RTTY
1296,700 FAX
1296,600 - 1296,800 Wyjście transpondera liniowego
1296,800
1296,994
Wyłącznie
radiolatarnie (b)
 
1296,994


1297,481
Wyjście
przemiennika
liniowego, kanały
RM0-RM19
 
1297,494
1297,981
NBFM simpleks,
kan. SM20-SM39 (c)
1297,500 Centrum aktywności NBFM
1298,000

1300,000