Wspólzawodnictwo SP DX Maraton


Jest to bardzo ciekawe współzawodnictwo prowadzone przez SPDXClub już od bardzo dawna. Współzawodnictwo to polega na zdobywaniu punktów poprzez robienie łączności z coraz to innymi krajami na pasmach KF (tylko na tzw. podstawowych). Dodatkowo uzyskuje się punkty za każdą nową strefę WAZ. Tak więc jest ono przeznaczone głownie dla krótkofalowców zainteresowanych przeprowadzaniem łączności dalekich i trudnych.

Regulamin współzawodnictwa znajduje sie tutaj.

Do obliczania wyników współzawodnictwa przydatny jest specjalny program opracowany przez SP7DQL - spakowany program zajduje się tutaj.