Regulamin dyplomu "Polska"


Wydawca: Zarząd Główny Polskiego Związku Krótkofalowców.
Termin wydawania: dyplom wydawany jest za łączności przeprowadzone po

1. 01. 1999.

Pasma i emisje: pasma i emisje dowolne, łączności mieszane, cross band oraz przez przekaźniki naziemne i satelitarne niedozwolone.

Warunki uzyskania: dyplom dostępny jest dla stacji polskich i zagranicznych oraz nasłuchowców. Na KF należy przeprowadzić po pięć QSO z każdym województwem SP. Na UKF jak wyżej, ale z czterema dowolnie wybranymi województwami. Stacje zagraniczne: EU - 2 QSO z każdym woj. Stacje DX - 1 QSO z każdym woj.

Wykaz województw
zachodnio-pomorskie - Z, pomorskie - F, warmińsko-mazurskie - J, podlaskie - O, lubelskie - L, lu
buskie - B, wielkopolskie - W, kujawsko-pomorskie - P, mazowieckie - R, łódzkie - C, dolnośląskie - D, opolskie - U, śląskie - G, świętokrzyskie - S, małopolskie - M, podkarpackie - K.