W ciepłą letnią sobotę 13 sierpnia Jacek SQ8GKU i Krzyszytof SP8GSC zostali zaproszeni do podlubelskiej wsi Kawka w odwiedziny do SQ8LUV i SQ8MEG.

Siedziba rośnie.

Antena na UKF zostala powyższona, a delta na 80m zyskała nowe linki, bo stare się rozpadły po roku mimo, że były z linki żeglarskiej.

Aparatura została rozbudowana o część UKF, a także wyposażona w nowy manipulator do klucza elekronowego.

Krzysztof SQ8LUV przy stacji.

Magda uzyskała własną licencję kat. C ze znakiem SQ8MEG i przygotowuje się do pracy na pasmach krótkofalowych. Ma prawo używać nieco okrojonych pasm 3,5-14-21-28 MHz.

Krzysztof został członkiem Polskiego Klubu Telegrafistów co zostalo potwierdzone dyplomem.

Pamiątkowe zdjęcie ze spotkania.

I jeszcze jedno w ogródku kwiatowym.

Były dyskusje na różne tematy, ale głównie antenowe.