Biuro QSL OT 20

Biuro QSL bezpłatnie rozsyła potwierdzenia łączności do wszystkich stacji na całym świecie. Biuro dostępne jest dla wszystkich członków Lubelskiego Oddziału Krotkofalowców w tym także dla nasłuchowców.
Każdy członek oddziału może wysłać dowolną liczbę kart QSL do dowolnej liczby krótkofalowców na calym świecie (warunkiem dotarcia kart jest by każdy krótkofalowiec był obsługiwany przez właściwe biuro QSL w jego kraju).
Biuro QSL wysyła do domu każdemu wszystkie karty QSL jakie dla niego nadeślą krótkofalowcy z całego świata (niezależnie od tego czy wcześniej
wysłał do nich karty czy nie).
Karty QSL są jedynym dokumentem potwierdzenia przeprowadzonych łaczności.
Przez niektórych wydawców dyplomów uznawane są też inne formy potwierdzania łączności (np przez LoTW ) ale to karty QSL dokumentują przeprowadzenie łaczności. Wiekszość kart QSL jest aktrakcyjna graficznie i zawiera często także wiele ciekawych informacji, posiada także podpis operatora, który przeprowadził łaczność. Karta QSL to ważny dokument potwierdzający łączność - warto więc wymieniać karty QSL za przeprowadzone łączności zwłasza, że jest to bezpłatne (w ramach składek związkowych).