Komunikaty OT PZK w Lublinie nadawane są na przemienniku lubelskim 145,675 MHz w czwartki o godz. 20 czasu lokalnego (w okresie letnim o 21)

  Otwarte spotkania członków oddziału odbywają się w drugą niedzielę miesiąca o godz. 11. Każdorazowo ogłaszane jest w komunikacie miejsce spotkania. Zaproszeni są wszyscy krótkofalowcy wraz z rodzinami, a także osoby interesujace się krotkofalarstwem. To jeden z najlepszych sposobów, żeby nawiązać kontakt z krótkofalowcami lubelszczyzny.