Każda osoba będąca członkiem PZK może za pośrednictwem Oddziału Terenowego PZK uzyskać własny znak nasłuchowy, którym może się posługiwać przy bezpłatnym wysyłaniu kart SWL za dokonane przez siebie nasłuchy amatorskich stacji nadających na falach krótkich i ultrakrótkich.

Każda stacja otrzymująca taka kartę, potwierdza własną kartą QSL dokonany nasłuch. Otrzymane (za pośrednictwem oddziałowego biura lub direct) karty QSL są podstawą do uzyskania wszystkich dyplomów krótkofalarskich (dostępnych dla nasłuchowców).

Staż nasłuchowy daje bardzo dużo praktycznych umiejętności potrzebnych każdemu krótkofalowcowi przy nawiązywaniu łączności. Będąc nasłuchowcem można brać udział w zawodach i zdobyć cenne dyplomy. Można otrzymać wiele kolorowych kart QSL z bardzo egzotycznych krajów.

Krzysztof SP8GSC