SP1 - Zachodniopomorskie (Z)
SP2 - Pomorskie (F) , Kujawsko - Pomorskie (P)
SP3 - Wielkopolskie (W) , Lubuskie (B)
SP
4 - Warmińsko - Mazurskie (J) , Podlaskie (O)
SP5 - Mazowieckie (R)
SP
6 - Dolnośląskie (D) , Opolskie (U)
SP7 - Łódzkie (C) , Świętokrzyskie (S)
SP8 - Lubelskie (L) , Podkarpackie (K)
SP
9 - Śląskie (G) , Małopolskie (M)