Imię i Nazwisko

ZNAK

Zgłoszenie na dyplom LUBLIN - klasa "S"

Lp.

Kwadrat

(kolejność

dowolna)

Data

Ilość QSO

Godz. rozpoczęcia

Godz. zakończenia

1.

KO11if

 

 

 

 

2.

KO11ig

 

 

 

 

3.

KO11ff

 

 

 

 

4.

KO11hh

 

 

 

 

5.

KO11fg

 

 

 

 

6.

KO11ge

 

 

 

 

7.

KO11gd

 

 

 

 

8.

KO11fe

 

 

 

 

9.

KO11fd

 

 

 

 

10.

KO11gg

 

 

 

 

11.

KO11gf

 

 

 

 

12.

KO11hf

 

 

 

 

13.

KO11he

 

 

 

 

14.

KO11hg

 

 

 

 

Pracowałem z antenami:

maksymalną mocą ....W.

Podpis